تماس با ما

بوسیله فرم زیر با ما در تماس باشید

کارخانه :

آدرس : نیشابور – کیلومتر 20 جاده جدید سبزوار – شهرک صنعتی عطار

تلفن/ فکس : +985142625850-2

ایمیل : info@khavaranalyaf.com

اطلاعات قسمت فروش :

ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش : آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮدي

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه : +989151100284

ایمیل : sales@khavaranalyaf.com